Kiitos opettaja -kampanja sai suomalaiset muistelemaan lämmöllä omia opettajiaan

April 26, 2022

Saimme kunnian olla tuotantokumppanina Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Tekirin Kiitos opettaja -kampanjassa. Kiitokset opettajille näkyivät ja kuuluivat radiossa, televisiossa, printissä ja sosiaalisessa mediassa. OAJ pyrki monikanavaisella kampanjalla vahvistamaan opettajien ja heidän tekemänsä työn arvostusta. Ilman opettajia emme olisi tässä. 

Opettajan työ on tänä päivänä yhä kuormittavampaa ja haastavampaa. Samaan aikaan ammatin merkitystä ei ymmärretä. Positiivinen palaute sekä arvostusteot ovat kiven alla. Kiitos opettaja -kampanjalla haluttiin osoittaa arvostusta opettajia kohtaan, ja myös yleisöä kannustettiin jakamaan omat muistonsa. 

Kampanjassa esiintyneet Jani Toivola, Seela Sella, Ina Mikkola ja Peter Nyman kertoivat merkityksellisen kohtaamisen opettajan kanssa ja sanoivat kiitos. Yleisö koki kampanjakasvot samastuttaviksi – aitous, lämminhenkisyys ja lähestyttävyys lisäsivät mainonnan onnistumista. 

“Hienosti tuodaan esille, että kaikilla on ollut opettaja joskus. Opettaja on vaikuttanut jokaiseen meistä, ja nuo esimerkkihenkilöt puhuttelevat monia erilaisia ihmisryhmiä”, kertoi eräs kampanjan kyselyn vastaajista.

Opettajien arvostus näkyi yleisön jakamina kiitoksina ja lämpiminä tarinoina kouluajoilta. Vahva, yksinkertaisen ytimekäs ja tunteita herättävä luova toteutus oli avain samastumisen vahvistamiseen ja onnistuneeseen yleisön osallistamiseen. Kampanjan tulokset ylittivät odotukset niin puhuttaessa numeroista kuin kampanjan herättämistä tunteista. Yli 1,3 miljoonaa suomalaista piti kampanjasta ja onnistumiset olivat kaikilla mittareilla keskiarvoja paremmat.

76% piti luovasta toteutuksesta

88% pitää OAJ:n tekemää työtä tärkeänä 

Ammattikunnan viesti työn kuormittavuudesta ja haasteista välittyi yleisölle toivotulla tavalla. Kampanjalla onnistuttiin lisäämään yleisön ymmärrystä ja empatiaa opetusalaa kohtaan. 

Kiitos, opettaja.

takaisin
Tee asiat hieman helpommin
Tonto Helsinki on kuin tuotantoyhtiö, mutta suunniteltu ja tehty tämän päivän tarpeita varten.
Ota yhteyttä