Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Tonto Helsinki Oy
Laivurinkatu 41 lh. 5, 00150 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juhana Salminen
Laivurinkatu 41 lh. 5, 00150 Helsinki

Milloin keräämme sinusta tietoja?
Keräämme sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely in tarpeen hyvän asiakaspalvelun- ja kokemuksen parantamiseksi ja takaamiseksi.
Uutiskirjeen tilaaja- ja asiakasrekisterissä pidetään tietoja uutiskirjeen tilaajista, verkkopalvelun käyttäjistä ja potentiaalisista asiakkaista. Rekisterin perusteella teemme markkinointiviestintää.

Rekisterin tietosisältö ja lähteet
Rekisteri sisältää sähköpostiosoitteet, nimet ja puhelinnumeroita. Rekisteri on kertynyt omien kanavien kautta verkkolomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista, sosiaalisen median kanavista ja tilanteista, joissa tiedot on luovutettu vapaaehtoisesti. Rekisterissä ei ole kolmansien tahojen luovuttamia tietoja.

Tietojen luovuttaminen
Emme myy tai luovuta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille tai muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka tässä selosteessa on mainittu tai voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Yritysjärjestelyiden yhteydessä tietoja voidaan luovuttaa, jos se katsotaan asiakaspalvelun laadun ylläpitämisen kannalta tarpeelliseksi.

Tietojen siirtäminen
Teknisen toteutuksen onnistumisen kannalta tietoja käsitellään erilaisten käyttöjärjestelmien avulla. Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu digitaalisesti ja tiedot ovat järjestelmien salasanan takana. Pääsy on valituilla työntekijöillä. Henkilörekisterin tietosisältö on säädetty salassa pidettäväksi. Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus tarkastella tietojaan järjestelmän kautta, sekä tarvittaessa sopia muutoksista Tonto Helsingin yhteyshenkilön kanssa. Jos henkilö ei halua vastaanottaa markkinointiviestintää, se onnistuu poistumalla rekisterilistalta esimerkiksi uutiskirjeen unsubscribe-toiminnon avulla.

Evästeet
Keräämme evästeiden avulla tietoa verkkosivujemme käytöstä. Niiden avulla tarjoamme personoituja sisältöjä verkossa. Voit poistaa evästeet selaimesi internetasetuksista. Facebookin mainosevästeiden asetuksia voit säätää Facebookin mainosasetuksissa.

Päivitetty 29.06.2023
takaisin
Tee asiat hieman helpommin
Tonto Helsinki on kuin tuotantoyhtiö, mutta suunniteltu ja tehty tämän päivän tarpeita varten.
Ota yhteyttä